Existentiell samtalsgrupp ht 2018

Arrangör Fria Relationsgruppen RFSU Stockholm
Plats Alsnögatan 7, Stockholm
28/8, kl 18-20.
 
25/9, kl 18-20
 
20/11, kl 18-20
 
18/12, kl 18-20
 

Vad väljer du, när väljer du, hur väljer du?

Någon (du?) blir coachad i en personlig fråga som rör relationer i någon form, och sen följer vi upp med ett reflekterande gruppsamtal. Martina coachar och modererar samtalet, och lyfter fram filosofiska aspekter under det.

Det här är inte en träff för dig som vill diskutera relationer rent allmänt, utan för dig som vill gå djupare på ett personligt plan. Det är helt okej att bara dyka upp vid enstaka tillfällen. 
Mötena pågår kl. 18-20 och det är viktigt att du passar tiden. Dörrarna stängs prick kl 18. 

Alla är välkomna och vårt 
enda villkor för att delta är att man är medlem i RFSU (150 kr/år).

Träffarna hålls i Lilla Pentryt i RFSU:s lokaler på Alsnögatan 7 på Södermalm.