Föreläsning om psykisk hälsa med Svenny Kopp

Arrangör Länsenheten för ätstörningar, Region norrbotten
Plats Sessionssalen, Regionhuset, Luleå
Föreläsning om psykisk hälsa med Svenny Kopp
 

Föreläsningen handlar bl a om ätstörning och neuropsykiatri. Svenny Kopp är psykiatriker och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Hennes forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter.

Svenny har bland annat ansvarat för "Flickprojektet" en omfattande klinisk undersökning av flickor med ADHD, autismspektrumstörning och Tourette syndrom. Hösten 2015 påbörjades en uppföljningsstudie som beräknas pågå i tre år.

Antalet platser är begränsade.