TÖS Försäljning grupp 2

Arrangör TÖS Tillväxtspår
Tid 2018-11-12 08:0016:00
Plats Kristianstad Rådhus Kristianstads kommun, Kristianstad
TÖS Försäljning grupp 2
 

 


FÖRSÄLJNINGS-UTBILDNING

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 

 


 


 


 


 


Försäljningsutbildning


 


 


Försäljningsutbildning – Översikt och inledning


 


TÖS försäljningsutbildning introducerar ett annorlunda fokus på försäljning: hur man köper.


 


I säljarvärlden, där du aldrig är bättre än din senaste affär, är pressen att prestera ständigt närvarande. Med en känsla av rätt riktning i arbetet och de rätta verktygen till hands kan säljaren inte bara lära sig att klara av pressen utan också att vända den till sin egen fördel.


 


För att hjälpa säljaren att uppnå detta angriper TÖS försäljningsutbildnings SÄLJKARTA försäljningen på ett annorlunda sätt. Traditionell säljträning fokuserar gärna på tekniker som säljaren kan använda för att ”kontrollera” sin kunds beteende och avsluta affären. I motsats till denna syn på försäljning baseras TÖS försäljningsutbildnings SÄLJKARTA på den enkla observationen att beslutet att köpa alltid fattas inuti kundens huvud.


Förenklat innebär detta att vårt fokus inte ligger på hur man säljer, utan på hur människor köper.


TÖS försäljningsutbildning genomförs under 4 heldagar som fördelas över
4 veckor och innehåller bland annat följande:


o   Ett fokus på försäljning som handlar om beteendeförändring och en mental förflyttning från ordermottagning/kundexpediering till försäljning och problemlösning.


o   Istället för tricks och tekniker introduceras några enkla, välgrundade, psykologiska principer i form av en grundläggande metodik för att boka kundmöten och att genomföra effektiva kundmöten.


o   Rätt verktyg för såväl planering som målstyrning och uppföljning av det egna säljarbetet.


o   Hur man bygger en starkare och mer accepterad säljkultur.


 


 


 


 


 


Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att optimera det egna säljarbetet i vardagen efter utbildningen:


 


 


1.      Se helheten
TÖS Försäljningsutbildning summeras på en enda sida i form av en grafiskt designad SÄLJKARTA.
Här innebär ”helheten” att själva säljandet alltid äger rum inuti kundens huvud. Det första deltagarna får lära sig är att känna igen kundens olika attityder till att göra ett inköp; och detta kan endast ske genom att lokalisera var kunden är i sin beslutscykel - vilket kan avgöras genom en snabb blick på SÄLJKARTAN – så att säljaren är säker på att rätt strategi används för att hjälpa kunden genom processen. Eftersom SÄLJKARTAN visar vad som händer i hjärnan hos alla människor oavsett situation kan den enkelt användas i alla situationer där vi behöver förstå våra kunder på bästa sätt.


2.      Förstå strukturen
På en enda sida visar TÖS SÄLJKARTA ett starkt och logiskt arbetssätt som kan användas i alla sälj- och kundsituationer.
Den visar de fyra huvudsteg en kund går igenom när de fattar ett köpbeslut, de hinder som kan blockera processen i varje steg och de mest effektiva strategierna för att ta sig förbi dessa. Dessutom hjälper kartan säljaren att förstå de ”fällor” som kan få kunden att falla ur beslutet - och vad man kan göra för att förhindra att detta händer.

En annan fördel med ett logiskt system är att det kan förstås av alla medlemmar i säljteamet vilket gör det mycket enklare för varje individ att dela med sig av bra idéer och att supportera varandra.3.      Använda rätt verktyg
I den tredje delen av TÖS försäljningsutbildning för deltagarna antal kompletterande, praktiska verktyg som kan användas dagen efter i den egna säljarvardagen.

Resultat och Fördelar med TÖS Försäljningsutbildning

Efter utbildningens 4 dagar kommer varje deltagare att ha:


o   En klar förståelse för huvudprinciperna inom kundfokuserad försäljning.


o   Praktisk förståelse och förmåga att använda TÖS SÄLJKARTA och de huvudverktyg som introducerats.


o   En ny medvetenhet kring de ”fällor” man ska undvika inom försäljning och hur man hanterar dem när de trots detta uppstår.


o   En tydlig diagnos av de aktuella pågående affärerna och vilka de viktigaste nästa stegen är mot en avslutsdiskussion.


o   En plattform för att utveckla optimal individuell och teamprestation


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANMÄLAN via länkarna nedan


Programmet är inplanerat i fyra olika grupper som startar under hösten 2018 och våren 2019. Det är samma program samtliga grupper, välj det tillfälle som passar er bäst J


 


Utbildningen vänder sig i första hand till säljare med egen budget och säljansvar.


 


 


Försäljning grupp 1


YSTAD eller annan plats i sydöstra Skåne


 


Datum         dag 1           1 oktober 2018


dag 2           8 oktober 2018


dag 3           15 oktober 2018


dag 4           22 oktober 2018


Tid                kl. 8-16       samtliga tillfällen


Plats             Ystad eller annan del av sydost, plats meddelas senare


 


Anmäl er senast 15 september 2018 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/134048


 


Försäljning grupp 2


KRISTIANSTAD eller annan plats i nordöstra Skåne


 


Datum         dag 1           12 november 2018


dag 2           19 november 2018


dag 3           26 november 2018


dag 4           3 december 2018


Tid                kl. 8-16       samtliga tillfällen


Plats             Kristianstad eller annan del av nordost, plats meddelas senare


 


Anmäl er senast 15 oktober 2018 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/134049


 


 


Försäljning grupp 3


YSTAD eller annan plats i sydöstra Skåne


 


Datum         dag 1           28 januari 2019


dag 2           4 februari 2019


dag 3           11 februari 2019


dag 4           18 februari 2019


Tid                kl. 8-16       samtliga tillfällen


Plats             Ystad eller annan del av sydost, plats meddelas senare


 


Anmäl er senast 8 januari 2019 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/134051


 


 


Försäljning grupp 4


KRISTIANSTAD eller annan plats i nordöstra Skåne


 


Datum         dag 1           11 mars 2019


dag 2           18 mars 2019


dag 3           25 mars 2019


dag 4           1 april 2019


Tid                kl. 8-16       samtliga tillfällen


Plats             Kristianstad eller annan del av nordost, plats meddelas senare


 


Anmäl er senast 20 februari 2019 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/134052


 


Vi uppskattar om ni anmäler er snarast till den grupp som passar er bäst!


Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!


/Maria


 


Maria Hammenberg


Projektledare/Affärsutvecklare


Tillväxtspåret


Tillväxt i Östra Skåne


 


Telefon: 070-611 07 32


maria.hammenberg@ystad.se


 


Ansvariga för att genomföra TÖS Försäljningsprogram är Kontroll i Sverige AB.


 


Nedan presenterar Anders Ståhl, VD Kontroll i Sverige AB, en kort beskrivning av företaget och de konsulter och utbildare som ni kommer att träffa i TÖS Chefsskapsprogram.


 


Företagsbeskrivning


Kontroll i Sverige AB är operativa managementkonsulter som hjälper företag att lyckas oavsett vilken situation man befinner sig i.


 


Sedan 2005 arbetar vi med uppdragsgivare inom en mängd branscher över hela världen. 2015 fusionerade vi ett antal konsult- och utbildningsföretag under ett namn – Kontroll – men vi har alla varit verksamma minst 10 år.


 


Vi tillför kraft som skapar prestationer och tvekar inte att kavla upp ärmarna medan vi arbetar sida vid sida med våra kunders personal på alla nivåer.Vi implementerar våra rekommendationer, överför vår kunskap, tränar era anställda och ser till att resultaten blir bestående. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.


 


Kompetens och erfarenhet


Kontroll i Sverige har genomfört konsult- och utbildningsuppdrag sedan 2005 inom Strategi, Organisation & Ledarskap, Säljledning & Försäljning, Kundtjänst och dess ledning, Prestation under press och Företagskultur.


Samtliga medarbetare och kontrakterade konsulter har minimum 10 års praktisk yrkeserfarenhet inom det aktuella utbildningsområdet samt ytterligare 3 – 5 års erfarenhet av utbildnings genomförande.


 


 


Konsulter & Utbildare


Anders Ståhl - VD och Projektledare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap & Försäljning

 

20 års som chef & direktör inom en global amerikansk koncern och 13 år som managementkonsult med erfarenhet från över 100 uppdrag.

 

Har en väl utvecklad förmåga att snabbt kartlägga vad som behövs för att ett företag på ett hälsosamt sätt ska klara av att öka tempot och pressen i alla delar av verksamheten.

 

Ray Andersson Partner & Utbildare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap, Försäljning & Service för Tillväxt

 

25 år som chef och VD i nordiska organisationer med skiftande ledande befattningar som VD och dotterbolagschef inom flera olika B2B branscher.

Ray optimerar tillväxt och lönsamhet både i befintliga och nya verksamheter genom en bred erfarenhet inom sälj- och säljledning, analys- och budgetarbete, operativ och strategisk planering, konceptutveckling samt verksamhetsdrift i små och stora organisationer.

 

Karin Strandberg Advokat & Utbildare

Utbildar inom TÖS i Arbetsrätt, Affärsjuridik och övrig företagsjuridik.

 

Karin bidrar med över 10 års erfarenhet som advokat och är vår specialist och utbildare inom områdena affärsjuridik, bolagsrätt och arbetsrätt.

Hon förordnas som konkursförvaltare och arbetar med företagsrekonstruktioner.
Karin arbetar även med frågor kring styrelsearbete och är engagerad som styrelseordförande.

 

Pia Olsson Coach och Utbildare

Utbildar inom TÖS i specialiserade delar av Ledarskap och Chefskap.

 

30 års erfarenhet av att inspirera och motivera människor till att våga ta steget och göra jobbet som krävs för att nå sin fulla potential.

 

Pia är certifierad IF Coach enligt International coach Federations kärnkompetenser och kvalitetskrav samt sitter sedan i april 2014 i ICF Sverige styrelse.