TÖS Ekonomi grupp 5

Arrangör TÖS Tillväxtspåret
Tid 2019-01-15 08:0012:00
Plats Kristianstad Plats meddelas senare, Kristianstad
TÖS Ekonomi grupp 5
 

Tillväxtspåret TÖS

EKONOMI I TILLVÄXTFÖRETAG

 

- Ekonomiutveckling 2018-2019

 

 

 

Tillväxtspåret erbjuder sina deltagande företag en utvecklingsaktivitet där Du och ditt företag får konkreta och handgripliga tips hur Du kan använda den ekonomiska informationen för att förstå och styra just Ditt företag på det mest effektiva sättet!

 

Flera av er har efterfrågat ytterligare fördjupningar av ekonomidelen efter den första halvdagen med Per Arvidson.

 

Utvecklingsaktiviteten består av 4 delar, som behandlas vid lika många tillfällen och träffar (halvdagar) under 2018 och 2019.

Tanken med detta är att vi ska kunna följa företaget under ett helt år.

 

Utbildningen vänder sig till framför allt till VD/ägare, ekonomiansvariga

 

Utbildningskonsult: Per Arvidsson, Blueberryhill            

( Anmälan under respektive ort, sist i mailet))

 

1. Att förstå och tolka ekonomisk information  

 

Vid denna träff behandlar vi följande ämnen:

-        Hur mår – i finansiella termer – Ditt företag?

-        Vilka områden/faktorer måste förändras – och med hur mycket - för att Ditt företag ska öka sitt finansiella värde (marginaler, avkastning, prissättning, kassaflöde etc.)?

För att denna övning ska bli meningsfull för Dig som deltagare kommer vi att be alla att ta med det egna senaste bokslutet eller motsvarande ekonomisk rapport. När denna träff är över har Du förhoppningsvis bättre lärt känna – ur ekonomisk synvinkel - Ditt företag!

 

2. Att förstå och använda ekonomisk information för tjänster och produkter

 

Frågor som ”Vad tjänar vi pengar på?” och ”Vilka produkter/tjänster ska vi satsa på om vi har begränsad kapacitet?” etc. måste för alla företag kunna besvaras med rimlig säkerhet och precision! Exempel på områden som kommer att diskuteras vid denna träff är:

-        Kostnadsfördelning på produkt- och tjänstenivå – modeller för produktkalkyler

-        Prissättningsmodeller och prissättningsstrategi

-        Lönsamhet på produkt- och tjänstenivå

 

 

 

3. Att använda ekonomisk information för att styra företagets verksamhet

 

Hur kan man på bästa vis designa och använda ekonomiska styrmedel för en effektivare verksamhet? Exempel på områden som kommer att diskuteras är:

-        Budgetar eller inte? För-och nackdelar med budgetering!

-        Benchmark? För- och nackdelar med jämförande styrning!

-        Nyckeltal (utöver de finansiella)? För- och nackdelar med nyckeltalsstyrning!

-        Belöningssystems? Bara för stora företag?

 

4. Finns det andra ekonomiområden som vi glömt – och som bör diskuteras?

 

Vid den avslutande träffen får Du avgöra vilka områden som ska diskuteras. Kanske har vi hoppat över något som är viktigt för just ditt företag – då sätter vi upp dina önskemål på dagordningen och behandlar dessa. Det kan handla om specifika frågor – ”Hur styr jag mitt kassaflöde?” ”Hur mycket pengar är rimligt att låna?”, ”Hur anpassar jag de ekonomiska styrinstrumenten till just mitt företag?” etc. Frågan är fri!

 

 

Sammanfattning

Som i så många andra sammanhang handlar ekonomi till stor del om kommunikation – genom att tillägna sig det ”ekonomiska” språket och dess modeller ökar förutsättningarna påtagligt att också Du kan använda denna information för en mer lönsam verksamhet!

 

Tanken är att du följer din grupp vid de fyra tillfällena och behöver bara anmäla dig en gång.

Skulle du behöva ändra grupp eller få förhinder så var vänlig och meddela mig!

Det är samma program i de båda grupperna, välj det tillfälle som passar dig bäst!

 

(Vi kommer att starta upp ytterligare tillfällen senare, prel. januari 2019 om det kan passa dig bättre)

 

 

 

Om det är något som ni undrar över så kontakta mig gärna!

//Maria

 

Maria.hammenberg@ystad.se

070-6110732

 

 

Vi har planerat in att genomföra sex grupper inom ekonomiutvecklingsprogrammet.

 

De första två grupperna har redan startat, men ytterligare fyra grupper startar upp senare i höst eller tidigt nästa år.

 

Grupp 1    Fulltecknad, redan uppstartad

KRISTIANSTAD

Träff 1               23 maj 2018

Träff 2               13 september 2018

Träff 3               15 november 2018

Träff 4               7 februari 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Kristianstad Kommun, Lokal 110 Rådhuset, Kristianstad

 

 

Grupp 2    Fulltecknad, redan uppstartad

YSTAD

Träff 1               24 maj 2018

Träff 2               14 september 2018

Träff 3               16 november 2018

Träff 4               8 februari 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Fogarolli AB/Teleservice AB Industrigatan 14, Ystad

 

 

Grupp 3   

KRISTIANSTAD (träffarna kommer att förläggas i Nordöstra Skåne)

 

Träff 1               16 oktober 2018

Träff 2               27 november 2018

Träff 3               5 mars 2019

Träff 4               7 maj 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Kristianstad

Anmälan           https://simplesignup.se/event/133961

 

 

Grupp 4     

YSTAD (träffarna kommer att förläggas i Sydöstra Skåne)

 

Träff 1               17 oktober 2018

Träff 2               28 november 2018

Träff 3               5 mars 2019

Träff 4               8 maj 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Ystad

Anmälan           https://simplesignup.se/event/133962

 

Grupp 5

KRISTIANSTAD (träffarna kommer att förläggas i Nordöstra Skåne)

 

Träff 1               15 januari 2019

Träff 2               9 april 2019

Träff 3               3 september 2019

Träff 4               19 november 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Kristianstad

Anmälan           https://simplesignup.se/event/133963

 

 

Grupp 6

YSTAD (träffarna kommer att förläggas i Sydöstra Skåne)

 

Träff 1               16 januari 2019

Träff 2               10 april 2019

Träff 3               4 september 2019

Träff 4               20 november 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Ystad

Anmälan           https://simplesignup.se/event/133964

 

 

Information gällande GDPR

Den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) dagens personuppgiftslag (PuL). GDPR innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. När du anmäler dig till en träff/utbildning inom Tillväxtspåret i TÖS via Simple SignUp samlar Ystads kommun, som ansvarar för genomförandet av Tillväxtspåret, in och behandlar personuppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel 6.1 e i GDPR. Vi behöver dina personuppgifter eftersom vi kommer att ha kontakt med dig inför och efter träffen. Vi tar fram en närvarolista bestående av namn och företagstillhörighet. Denna närvarolista lämnas till:
1. Projektägaren Kristianstads kommun, som hanterar alla fakturor i projektet, som en bilaga till fakturan för konferens/fika.
2. Krinova Science Park som administrerar projektet på uppdrag från Kristianstads kommun. Krinova använder uppgifterna som underlag till rapportering till Europeiska socialfonden (ESF) och till Statistiska Centralbyrån enligt krav från ESF. Krinova använder också uppgifterna för att fylla i företagens tidsredovisningar som sedan skickas ut till er.
Du har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör dig och att få rättelse av dem och rätt att begära att dina uppgifter raderas. Vi kommer att spara dina uppgifter tills projektet TÖS är slutredovisat. Då kommer Ystads kommun att radera de uppgifter som vi har samlat in om dig.
Om du har frågor om detta kan du kontakta Maria Hammenberg eller Sissi Sturesson. Ystads kommuns personuppgiftsansvarige för TÖS projektet är kommunstyrelsen och kontakt kan tas med kommunens dataskyddsombud Annika Linderoth via annika.linderoth@simrishamn.se.
Du har alltid rätt att inge klagomål till datainspektionen om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.