HBTQ, psykisk hälsa och suicidprevention

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2018-10-18 11:302018-10-19 13:00
HBTQ, psykisk hälsa och suicidprevention
 

Utifrån Region Norrbottens uppdrag att främja jämlik och jämställd hälsa satsar folkhälsocentrum och länssamordningen för länets ungdomsmottagningar på kompetensutveckling i samband med Ungdomsmottagningarnas länsträff i höst.

 

Fokus för dagarna kommer att vara HBTQ, psykisk hälsa och suicidprevention. Bakgrund till satsningen är att HBTQ-personer är en särskild utsatt målgrupp med en hög andel som upplever psykisk ohälsa, många har genomfört suicidförsök och alltför många tar sina liv. Särskilt utsatta  är unga transpersoner, främst icke-binära. Satsningen syftar till att ge er som möter unga ännu mer trygghet i era professioner för att kunna möta målgruppen på de sätt som behövs samt stärka upp kontaktytor kring de som kan behöva särskild kunskap kring frågorna i länet.  

 

När: Lunch till lunch, start 11.30 18/10, slut 13.00 19/10

Var: Sunderby folkhögskola

 

Denna speciella satsning för med projektmedel från socialstyrelsen.