Introduktion för nyanställda

Arrangör Samordningsförbundet Göteborg Väster
Tid 2018-06-15 10:002019-08-15 10:00
Plats Järnbrotts Prästväg 2
Introduktion för nyanställda