Informationsmöte, Datacenter 25maj

Arrangör Luleå tekniska universitet
Tid 2018-05-25 08:302019-07-25 08:30
Informationsmöte, Datacenter 25maj
 

Informationsmöte: Datacenter, 25 maj, Luleå

I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar. Kan utvecklingen av den snabbväxande datacenterindustrin drivas från norra Sverige? Hur kan detta i så fall ske?

Agenda

08.30 Besök på Datacenter testlabbet: RISE SICS North ”ICE”
09.30 Promenad till Luleå tekniska universitet, förmiddagskaffe
10.00 Exportmöjligheter inom datacenterbranschen – Nationell klusterbildning
10.20 Regional utveckling av datacenterbranschen.
Erfarenheter från Luleå tekniska universitet, Node Pole, Luleå Näringsliv mfl.

12.30 Lunch

Under eftermiddagen ges möjlighet till enskilda möten för utbyte av erfarenheter.

Informationsmötet sker dagen efter konferensen Blockchain North. För anmälan till Blockchain North krävs separat anmälan via www.blockchainnorth.se