Årsstämma Clean Motion AB

Arrangör Clean Motion AB
Tid 2018-05-22 18:00
Plats Aspenäs Herrgård Seatons Allé, 443 91 Lerum, other
Årsstämma
 

Aktieägarna i Clean Motion AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: tisdagen den 22 maj 2018, kl 18:00

Plats: Aspenäs Herrgård, Seatons allé, 443 91 Lerum