Forum för kemikaliesmart byggande - rekommendationer för användning av gummigranulat och konstgräs

Arrangör Kemikaliecentrum
Tid 2018-05-25 08:00
Plats Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Standardbiljett
 

Plast- och gummimaterial som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen och även vara en källa till mikroplast. Naturvårdsverkets driver en beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. Under detta seminarium får vi veta mer om deras arbete. Dessutom presenterar kemikaliecentrum miljöförvaltningens förslag till rekommendationer om konstgräs och gummigranulat för Stockholms stads verksamheter. Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Program
8.00 Frukost serveras i Gamla biblioteket
8.30 Pernilla Holgersson, Hifab:
"Naturvårdsverkets beställargrupp för konstnärsplaner"

9.00 Jenny Fäldt, Kemikaliecentrum, Miljöförvaltningen i Stockholms stad: "Miljöförvaltningens förslag till rekommendationer om konstgräs och gummigranulat"
9.30 Frågestund