Högskolekurs i normkritik, HT-2018, 7.5 högskolepoäng

Arrangör Mångkulturellt centrum - MKC och Södertörns högskola - SH
Plats Mångkulturellt centrum - MKC på Fittja gård. Värdshusvägen 7, Norsborg, Stock...
Stockholms stad-skola: Högskolekurs HT-18
 
EJ Stockholms stad-skola: RESERVPLATS
 

Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan. 7,5 högskolepoäng

Höstterminen 2018 - exklusivt för personal inom Stockholms stads skolor. Anmälan sker genom att fylla i detta formulär senast 25 augusti 2018. 

Instruktion för anmälan:

1) Vänligen notera de två separata anmälningsknapparna. Välj EN:

* Stockholms stad-skola: Högskolekurs HT-18: Här anmäler du dig om du arbetar på en Stockholms Stads-skola (ingen friskola eller några skolor utanför Stockholms Stad). Du erbjuds då exklusiv förtur till kursen, eftersom kursen bedrivs med finansiering från Stockholms stad.

* EJ Stockholms Stad-skola: RESERVPLATS: Här anmäler du dig om du arbetar på en skola som inte drivs av Stockholms Stad. Du hamnar du på en reservlista och vi kontaktar dig snarast möjligt om det blir platser lediga. Tack!

Alla kursdagar är heldagar, kl. 9-16 på Mångkulturellt centrum – MKC i Fittja, Botkyrka.

HK6:1 Tors 6 september

HK6:2 Tis 18 september

HK6:3 Mån 1 oktober

HK6:4 Mån 15 oktober

HK6:5 Tis 23 oktober

HK6:6 Tis 6 november

HK6:7 Tors 22 november

HK6:8 Ons 12 december

2) När du registrerar din ansökan godkänner du att vi så småningom kommer att samla in ditt personnummer för att Södertörns högskola ska kunna registrera dig för kursen och vid examination kunna ge dig dina högskolepoäng.

Har du frågor kan du mejla MKC:s utbildningsteam och de ansvariga lärarna på kursen: utbildning@mkcentrum.se Skriv "högskolekursen" i ämnesraden.

För att kunna antas till kursen behöver du din rektors/chefs medgivande. Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte längre kan delta, vill vi gärna att en kollega från din skola fyller platsen istället. Meddela oss i så fall genom att mejla till adressen ovan och ange kollegans kontaktuppgifter, så snart som möjligt.

Kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger har som mål att deltagarna utifrån en förankring i de mänskliga rättigheterna ska utveckla en normmedveten förståelse och praktik i relation till skolans verklighet och på så sätt kunna arbeta främjande för inkludering och trygghet. Kursen berör normer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen är erfarenhetsbaserad utifrån en modell som utvecklats för att ta tillvara på deltagarnas professionella erfarenhet och använda den som en pedagogisk resurs.

Kursen bygger på två sammanvävda spår. Det ena är att deltagarna utgår från situationer och dilemman som de själva upplevt i sin pedagogroll. Det andra spåret handlar om repertoarutvidgning. Tillsammans undersöks verktyg för att synliggöra och motarbeta begränsande normer. Det sistnämnda spåret tar avstamp i Mångkulturellt centrums metod Lås Upp som syftar till att stärka pedagoger att utmana istället för att reproducera begränsande normer. Både egen erfarenhet och nya metoder undersöks utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik, diskriminering, makt och språk.

Undervisningen är lagd på åtta heldagsträffar, vardagar kl. 9-16. Träffarna äger rum på Mångkulturellt centrum i Fittja. Exakta datum uppdateras under maj månad.

Träffarna inkluderar föreläsningar, seminarier och interaktiva övningsmoment. Därutöver tillkommer eget arbete med läsning och skrivande. Det som examineras är aktivt deltagande och en skrivuppgift i essäform där deltagaren undersöker sin egen erfarenhet. Målgruppen för kursen är lärare, skolledare, skolbibliotekarier och skolhälsovårdspersonal som verkar i högstadiet eller gymnasiet men även personal från grundskolans yngre år och förskolan välkomnas.

Kursens lärare: Daniel Wojahn från Södertörns högskola är doktor i nordiska språk och forskar framför allt om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Anja Norell (socialantropolog) och Marit Nygård (gymnasielärare) från Mångkulturellt centrum har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås Upp och har under många år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Anja och Marit har skrivit artikeln "De normkritiska pedagogerna i mellanrummen" i en kommande antologi kring normkritik från studentlitteratur. 

Kursen ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Pilotkursen togs fram med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, kursomgångarna under 2018 finansieras av Stockholms stad som också erbjuder vikarieersättning.

"Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar."

"Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer."

"Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen."

"Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!"

Citat från utvärderingar 2016 & 2017