Workshop om Solel

Arrangör Energiforsk
Tid 2018-05-17 09:302019-07-17 09:30
Plats Norra Latin, Stockholm
Solelmöte
509 kr


9.30 Fika
10.00 Presentation av aktuell forskning
Lunch
13.00 Diskussion om möjliga nya satsningar
15.00 Avslut