Språngbräda Inframanagement

Arrangör Connect Norr
Tid 2018-04-24 13:00
Plats Deloitte, Luleå
Språngbräda Inframanagement
 

Infra Management är ett familjeägt företag som bildades 2001 av Sture Åberg. Med Infra Management som bas har en rad olika företag bildats ofta tillsammans med andra företag.
Sedan 2015 har fokus varit satsning på tre olika produkter
• Dynamisk bergbult (patentsökt)
• Concrete Canvas – ”betong på rulle”
• Modulhus anpassade för nordiskt klimat
Totalt har cirka 4 MSEK satsats på dessa produkter. Alla har en mycket stor potential inom sina nischer. Concrete Canvas och Modulhus har och har genomfört projekt. Tester pågår vid underjordsgruvor med vår dynamiska bergbult.
För att kunna ta nästa steg i satsningen behövs 3 MSEK fördelade på 2 MSEK i nytt ägarkapital och 1 MSEK i lån.
Förutom kapitalbehovet ser vi behovet att få in ett par duktiga styrelsemänniskor som ger en ny syn på verksamheten.