Casedagen 2018

Arrangör Ekonomsektionen
Tid 2018-04-19 08:3014:30
Plats Luleå
Casedagen 2018
 

Anmäl er endast om ni kan medverka. Om du inte kan medverka, maila marknadsforing@ekonomsektionen.se och vi hör sedan av oss till första person på reservlistan.