Detta är din anmälan 20-årsjubileet!

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne
Tid 2018-04-27 13:0015:00
Plats Lokal 206 i Universitetshuset , Lund
Hållbar Utveckling Skåne 20 år!
 

Välkommen att fira med oss!
Vi firar på temat #knytkalaset2018. Välkommen att ta del av berättelsen kring hur föreningen startade och utvecklades. Lyssna på personer varit med i olika projekt och arbetsgrupper. Hör också våra stipendiater berätta om sina tankar och visioner om framtiden. Sen firar vi med tårta, bubbel och mingel!

Vi har bokat Auditoriet hela dagen. Dagen inleds med ett frukostmöte om cirkulära affärsmodeller och efter lunch håller vi vårt 20-årsjubileum.

8.30–10.00 Frukostmöte om cirkulära affärsmodeller
Representanter från projektet Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden – Steg 3 delar med sig av erfarenheter från projektet och diskuterar hur man kan komma framåt i arbetet med cirkulära affärsmodeller.
Se separata event och anmälningslänkar i kalendern:
Anmälan frukostmötet: https://simplesignup.se/event/129496-naetverkstraeff-cirkuaer-ekonomi

10.30–12.00 Hållbar Utveckling Skånes årsmöte

Anmälan årsmötet: https://simplesignup.se/event/130349-haallbar-utveckling-skaane-aarsmoete

13.00–15.00 Agenda 21 till Agenda 2030: 20-årsjubileum!