WS 2: Regionala Fonder: Vilka möjligheter finns inom de olika fonderna?

Arrangör SÖSK och Europa Direkt Sydskåne
Tid 2018-04-18 13:15
Plats Ystads Teater, Sjömansgatan 13, Ystad,
Workshop om EU:s program
 

Kommunförbundet Skåne håller tillsammans med Region Skåne en workshop för att öka kunskapen om regionala fonder och EU-stöd.

 

Här får du möjligheten att träffa representanter från de olika

regionala programmen. Du kan presentera din idé och få guidning på

dina frågor.

 

Program för dagen

 

Tid: 13.15- 15.30

Målgrupp: Projektaktörer inom offentlig, ideell och privat sektor

intresserade att jobba med EU-finansierade projekt.

 

13.15- 13.20 Välkommen!

13.20-13:40 Tips och tricks på hur man lyckats med ett projekt inom landsbygdsprogrammet

13.40- 15.30 Här får du chans att välja vilket bord du vill

besöka och få guidning inom de olika regionala fonderna och programment


Bord 1: Interreg programmen, Region Skåne och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Bord 2: 
Europeiska Social Fonden, ESF Rådet

Bord 3: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket

Bord 4: Landsbygdsprogrammet, Länstyresslen

Bord 5: Leader 


Sista dagen att anmäla sig är tisdagen den 10 april.