Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan

Arrangör Lunds Kommun, Länstyrelsen Skåne, Klimatsamverkan Skåne
Tid 2018-04-24 08:4512:15
Plats Magle Konserthus Magle Stora kyrkogata 4 223 50 Lund, Lund
Seminarium
 

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska nå våra miljö- och klimatmål i stort. Arbetet med konsumtionsperspektivet ligger i startgroparna på olika håll i Skåne och i Skånes nya klimat- och energistrategi finns ett förslag på nytt mål för Skåne. Flera kommuner har eller planerar även för konsumtionsrelaterade mål och uppföljning.

En av de största utmaningarna, som samtliga aktörer har, är kring beräkningsmodeller för uppföljning av målen samt hur arbetet skall prioriteras och genomföras inom organisationerna. Seminariet kommer att belysa frågorna både ur ett geografiskt och organisationsperspektiv. Vi tittar på utmaningarna kring beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan, lyfter exempel på metoder och redskap samt på det arbete som gjorts och görs inom olika organisationer.

Arrangörer: Lunds kommun, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne & Lunds universitet

Moderator: Anna-Karin Poussart

Program:

08:45 Introduktion till Lunds Kommuns och Skånes utgångspunkter. Petter Forkstam, Lunds Kommun & Klimatsamverkan Skåne, Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne

Tetra Pak - Managing our climate impact: Presentation av Tetra Pak:s arbete med beräkningar av sin klimatpåverkan. Mari Ovaskainen, Environmental Specialist på Tetra Pak

Inköpsanalys med kvantifierad miljöpåverkan: Presentation av arbetet med nytt verktyg för att beräkna klimat- och miljöpåverkan för offentliga inköp. Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten

Paus 10-10:30

10:30 Presentation av projektet UNLOCK samt erfarenheter från REAP. Kristina Axelsson, Stockholm Environment Institute

Hur mäta miljöpåverkande konsumtion?: Presentation av projektet den koldioxidsnåla platsen Umeå. Johan Jansson, Ekonomihögskolan & K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp: Presentation av SCB:s aktuella arbete kring beräkningar av konsumtionsrelaterade utsläpp. Mårten Berglund, SCB 

11:45:12:15 Avslutande diskussion och frågestund