Dig.Up/Konst - kurs i digital upphandling av konst

Arrangör Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum Syd
Plats Kalmar 17/5, Växjö 24/5, Malmö 28-29/5, 4-5/6, samt ytterligare en dag i mitt...
Hel kurs/samtliga dgr ingår
 
Endast Kalmar 17/5
 
Endast Växjö 24/5
 

Att söka offentliga uppdrag upplevs av många som krävande med snåriga regelverk och omfattande digitala ansökningsformulär. Konsthantverkscentrum och KcSyd har därför tillsammans tagit fram fortbildningen Dig.Up/Konst som under fem kurstillfällen lotsar dig genom allt du behöver veta kring upphandling av konst ur konstnärens perspektiv!

Målgrupp: Yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Alla är välkomna att söka, dock prioriteras medlemmar i Konsthantverkscentrum och KcSyd, verksamma i de stödjande länen.
Kursen har 24 platser – eventuellt urval kan komma att ske.

Kursdatum: 17/5, 24/5, 28-29/5, 4-5/6, samt en dag i mitten av sept. Samtliga dagar mellan ca 10.00-16.30.

Anmälan: Senast 22/4. Anmälan är bindande. Då kursen har ett begränsat antal platser kan ev urval ske, baserat på ansökan.

Pris: Hela kursen 850 kr ex moms. Avgiften faktureras i maj.

OBS: Det går att anmäla sig till enbart fortbildningsdagen i Kalmar den 17/5 och/eller Växjö 24/5. I själva kursen ingår samtliga tillfällen.
Kostnad: Kalmar 100 kr. / Växjö 250:-
(Detta gäller dock endast Kalmar/Växjö, inte dagarna i Malmö.)

Frågor? Kontakta stina.clauss@konsthantverkscentrum.se, projektkoordinator.

Kursen ges av Konsthantverkscentrum och KcSyd i samarbete med Mediaverkstaden Malmö med stöd av Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Kursprogram:

Kalmar 17/5:
Upphandling av offentlig konst – hur går det till?
Dagen ger en introduktion till ”1%-regeln” och upphandling av konst enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Här tar vi också upp allt om din ansökan – så funkar det och så gör du! Vilka rättigheter har du som ansöker och vad är intressant att söka till – samt inte minst hur en bra ansökan kan se ut från uppdragsgivarens synvinkel!

Föredragshållare:
Johanna Adebäck, konstnär och konstkonsult
Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool
Stina Siljing, konstnär och konstkonsult

Växjö 24/5:
Hur blir jag synlig för uppdrag?
Om konstkonsultens roll och arbete i relation till konstnären: Vem kommer i fråga för konstuppdrag? Vilken kompetens krävs av konstnären och hur skapar man en relevant portfolio?
Dagen leds av:
Marie Holmgren, konstnär och projektledare på Stockholm konst
Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult och VD för Art Platform

Malmö 28 - 29/5 samt 4 - 5/6:
Orientering i digitala verktyg + Att skapa en digital portfolio
Här fokuseras på det praktiska tillvägagångssättet och kursdeltagarna delas in i grupper baserat på datorvana. Det blir handledning i hur man navigerar i en upphandlingsplattform och den som önskar får en orientering i grunderna inom digital bildhantering. Vi tar även hjälp av varandra och samtalar kring frågor vi berört under kursen, och diskuterar hur man bäst planerar sin digitala portfolio utifrån vilka mål man har med sitt arbete.
Arrangeras i samarbete med Mediaverkstaden.

Malmö, andra veckan i september:
Portfoliovisning
Under denna dag får du som kursdeltagare en unik möjlighet att presentera dig själv och din portfolio för två erfarna konstkonsulter för feedback och respons på det material du jobbat fram under kursen. Datum meddelas senare.
Genomförs på KKV Monumental i Malmö

Plats

Kalmar 17/5, Växjö 24/5, Malmö 28-29/5, 4-5/6, samt ytterligare en dag i mitten av september.