Jaguarklubbens banträffar 2018

Arrangör STEC MOTORSPORT
Plats Flera olika banor under 2018
banmöte
200 kr
bankörning
699 kr
licens/försäkring olycksfall
200 kr
licens/försäkring olycksfall år
500 kr
lån av hjälm
100 kr
Tierp Arena 1-2 September
200 kr
Middag Lördag kväll 1 September
499 kr

Jaguarklubben varmt välkommen på banträffar med social märkeskontakt 

och för de som önskar lufta sin Jaguar på Sveriges fina Racingbanor 2018. 

Inskrivningen öppnar 09,00 och Jaguarklubben har alltid sin VIP plats med sina klubbkamrater 

tider finns anslagna på officiella anslagen. 

Men grundtiderna är 

inskrivning 09,00 
kaffe macka 
förarmöte 10,00 för de som vill köra på bana. 
förarkörningar oftast 4 x 15 minuters heat.  2 grupper 
snabba gruppen  och  njut gruppen. 
alla som kör skall bära hjälm samt vara olycksfallsförsäkrade. 

Absolut ingen tävling råder under dessa bankörningar  utan stor respekt för varann och rejäla avstånd. 

Då blir det kul för alla förare. 
Obs ingen körning på Ring Knutstorp 2018 då det är dubbelbokat