Belarus: Engagemang för frihet och utveckling

Arrangör Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Tid 2018-03-14 08:30
Plats Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Heldagsseminarium
 

Heldagsseminarium – Belarus: Engagemang för frihet och utveckling

 

08.30-09.00 Registrering

09.00-10.30 (I) ”Ge förtryckarna en läxa!” – om akademisk (o)frihet i Belarus

Under de senaste två åren har minst 14 belarusiska studenter relegerats från sina universitet på uppenbart politiska grunder. Även i andra avseenden fungerar universiteten i Belarus som en del av regimens förtrycksapparat. Samtidigt har landets utbildningsväsende släppts in i den europeiska Bolognaprocessen, där ”akademisk frihet” hör till honnörsorden. Hur går detta ihop? Vi ägnar dagens första seminarium åt att lära oss mer om hur människorättsproblemen vid de belarusiska universiteten ser ut i praktiken, och hur de kan åtgärdas.

Medverkande:
Juras Lukasjevitj (vice ordförande i oppositionspartiet BNF, relegerad från Belarus statliga universitet 2017 på grund av sitt politiska engagemang )
Aljaksandra Kuzmitj (internationell sekreterare i Belarus oberoende studentförbund, ZBS)
Zmitser Salaujou (människorättsförsvarare, Vjasna)

10.30-10.45 Paus

10.45-12.00 (II) Pressfrihet under press

2017 var det sämsta året på länge för pressfriheten i Belarus. Journalistförbundet BAZj dokumenterade över 100 gripanden av journalister under året, och oberoende massmediers möjlighet att verka var kraftigt kringskuren på flera områden.

Regimen har nu ytterligare ökat trycket mot internetbaserade informations- och nyhetsförmedlare. Två av de mest kända och spridda oppositionella nyhetssajterna, Belaruski Partyzan och Chartyja97, är sedan en tid tillbaka blockerade från åtkomst i landet.

Med hjälp av företrädare för BAZj och Chartyja97 får vi lära oss mer om utmaningarna för oberoende journalistik i dagens Belarus.

Medverkande:
Andrus Klikunou (styrelseledamot i Belarus oberoende journalistförbund BAZj)
Natalja Radzina (chef för den oppositionella nyhetssajten Chartyja97, www.charter97.org)

Samarrangemang med svenska OSSE-nätverket.

12.00-13.15 Lunchpaus

13.15-14.30 (III) Fria politiska val i Belarus – en illusion?

Sedan Aljaksandr Lukasjenka kom till makten 1994 har inte ett enda politiskt val i Belarus erkänts som fritt och rättvist av oberoende internationella observatörer. Fusk och manipulation från myndigheternas sida har präglat såväl valkampanjer som rösträkningsprocedurer. Rekommendationer från OSSE har gång på gång ignorerats.

Tillsammans med våra belarusiska gäster analyserar vi genomförandet av de lokalval som just har hållits i Belarus (18 februari). Hur arbetar landets oberoende valövervakare? Vad har massmedierna för möjlighet att bevaka och rapportera om valet? Och hur hanterar oppositionen de politiska valen? Är bojkott eller deltagande rätt väg att gå?

Medverkande:
Zmitser Salaujou (människorättsförsvarare, Vjasna)
Juras Lukasjevitj (vice ordförande i oppositionspartiet BNF)
Andrus Klikunou (styrelseledamot i Belarus oberoende journalistförbund BAZj)

14.30-15.00 Paus

15.00-16.30 (IV) Vad kan Sverige och EU göra för Belarus?

Sverige och EU har genom åren försökt främja en demokratisk utveckling i Belarus med såväl morötter som piskor. Den sanktionspolitik som inleddes efter det brutala efterspelet till presidentvalet 2010 avskaffades i praktiken för ett par år sedan och ersattes av en linje som är mer inriktad på dialog och samarbete.

Men hur har den nya strategin fungerat? Hur ser den aktuella situationen för de mänskliga rättigheterna i Belarus ut? Människorättsförsvararen Zmitser Salaujou ger oss en uppdatering och vi får också en kort presentation från svenska UD innan vi övergår till en diskussion om hur Sverige och EU bäst kan agera för demokrati i landet framöver.

Medverkande:
Zmitser Salaujou (människorättsförsvarare, Vjasna)
Johannes Danielsson (politisk sakkunnig till Sveriges utrikesminister Margot Wallström)
Christian Holm Barenfeld (riksdagsledamot för Moderaterna, med långt engagemang för Belarus)
Natalja Radzina (chef för den oppositionella nyhetssajten Chartyja97,
www.charter97.org)16.30 Dagen avslutas