Subaru klubben 2018

Arrangör SSC / STEC
Tid 2018-02-14 09:00
banträff utan bankörning
200 kr
banträff med bankörning
899 kr
endags lförsäkring
200 kr
helår
500 kr
hjälmhyra
100 kr
ej medlem i SSC tillkommer
300 kr
tidtagning på bankörning
300 kr

Välkommen till banträff med Subaruklubben och STEC Motorsport.   

Syftet med banträffen är lika mycket socialt som att bedriva aktiv säkerhetskörning på bana.  Du anmäler dig här till eventet så vi kan bereda plats för Subaruklubben.  Det finns 2 anmälningar 1 om du vill komma och "hänga" och 2 om du vill lägga på körtid på banan.  Vi har oftast 2 grupper med bankörning  snabba och chilla gruppen beroende på körstil. 
Detta kan du välja på plats.  Viktigt för all bankörning är att teckna en försäkring. 

Motortävlingsförsäkring är lagstiftad försäkring och framför allt viktigt då motorsport har en förhöjd skaderisk. 
STEC Motorsport försäkrar dig som förare eller passagerare när du är med på motorstadion 2018. 
Viktigt att du visar upp kvitto på denna betalningen och får ok från tävlingsledningen innan du börjar din körning. 
Hjälm och hel täckt klädsel gäller samt att noggrant lyssna på instruktör  och funktionärer. 
All körning sker på egen risk och STEC Motorsport eller banägare kan ej göras vållande till kropp eller  föremålsskada.
Tänk på att kolla med ditt försäkringsbolag om du kör med din gatbil på banan vad som gäller vid ev skada.
 Du kan som förare kan bli ersättningsskyldig  banägare vid vårdslös körning som orsakar skada i ex staket , gräsytor , mur mm. 

Med allt detta ovan sagt önskar vi dig en riktigt kul dag på banan.