Motortävlingsförsäkring 2018

Arrangör STEC MOTORSPORT
Tid 2018-12-01 19:00
Plats Motorstadion
Dagslicens Light
200 kr
Dagslicens Racing
400 kr
Årslicens
799 kr
Driftbash
200 kr
Eontyre Cup
200 kr
Drivers club
200 kr
Bavariaracing
200 kr

Motortävlingsförsäkring är lagstiftad försäkring och framför allt viktigt då motorsport har en förhöjd skaderisk. 


STEC Motorsport försäkrar dig som förare eller passagerare när du är med på motorstadion 2018. 

Viktigt att du visar upp kvitto på denna betalningen och får ok från tävlingsledningen innan du börjar din körning. 

Hjälm och hel täckt klädsel gäller samt att noggrant lyssna på instruktör  och funktionärer. 

All körning sker på egen risk och STEC Motorsport eller banägare kan ej göras vållande till kropp eller  föremålsskada.

Tänk på att kolla med ditt försäkringsbolag om du kör med din gatbil på banan vad som gäller vid ev skada.

Tänk på att du som förare kan bli ersättningsskyldig  banägare vid vårdslös körning som orsakar skada i ex staket , gräsytor , mur mm. 

Med allt detta ovan sagt önskar vi dig en riktigt kul dag på banan.

Licensen gäller på samtliga arrangemang av 

Bavariaracing 
Eontyre Cup 
Drivers Club 
Driftbash 
STEC 
Krutcupen 
Landracing