Jämställd stadsplanering - så här gör du!

Arrangör Winnet Skåne
Tid 2018-02-23 11:3013:00
Plats Winnet Skåne, St Annegatan 4, Lund, Lund

Eventet stängt för nya bokningar

Vem byggs staden för?

Genom att synliggöra vilka som representeras och inkluderas i stadsplaneringen av stadsplanerare, arkitekter, byggaktörer och beslutsfattare kan vi få syn på vår makt att styra vilka som ”har rätt” och möjlighet att vistas i stadens offentliga rum. Utmaningarna för att uppnå jämställdhet och hållbarhet i det offentliga rummet kräver en mångfald av kompetenser i samverkan. Det finns ett stort behov av verktyg för att göra stadsrummet tillgängligt för alla. Vilka metoder kan vi använda och hur fungerar de?

Workshopen riktar sig främst till dig som är stadsplanerare, politiker, arkitekt, landskapsarkitekt, trafikplanerare eller på andra sätt arbetar med frågor kopplade till det offentliga rummet.

Inleder gör Birgitta Andersson, expert på jämställdhetsintegrering på SKL och Vlora Makolli, som är verksamhetsutvecklare på Tjejer i Förening och har initierat och drivit projekt med feministisk stadsplanering i fokus. Just nu sitter hon även i regeringens referensgrupp för feministisk stadsplanering.