Anmälning till länsutbildning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Arrangör Region Västerbotten
Plats Fjällvråken, Lycksele
Lycksele 13 mars kl 10-12 Kreativa rummet
 
Lycksele 13 mars kl 13:30-15:30 Kreativa rummet
 
Lycksele 14 mars kl 10-12 Fjällvråken
 
Lycksele 14 mars kl 13:30-15:30 Fjällvråken
 
Lycksele 15 mars kl 10-12 Fjällvråken
 
Lycksele 15 mars kl 13:30-15:30 Kreativa rummet
 
Lycksele 20 mars kl 10-12 Fjällvråken
 
Lycksele 20 mars kl 13:30-15:30 Fjällvråken
 
Lycksele 21 mars kl 10-12 Fjällvråken
 
Lycksele 21 mars kl 13:30-15:30 Fjällvråken
 
Lycksele 22 mars kl 10-12 Fjällvråken
 
Lycksele 22 mars kl 13:30-15:30 Fjällvråken