Anmälning till länsutbildning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Arrangör Region Västerbotten
Plats Aronia, Skellefteå
Skellefteå 13 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 13 mars kl 13:30-15:30 Aronia
 
Skellefteå 14 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 14 mars kl 13:30-15:30 Aronia
 
Skellefteå 15 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 15 mars kl 13:30-15:30 Aronia
 
Skellefteå 20 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 20 mars kl 13:30-15:30 Hjortronet
 
Skellefteå 21 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 21 kl 13:30-15:30 mars Aronia
 
Skellefteå 22 mars kl 10-12 Aronia
 
Skellefteå 22 mars kl 13:30-15:30 Aronia