Stressföreläsning Sunderby sjukhus, lokal aulan

Arrangör Företagshälsan Region Norrbotten
Tid 2018-05-22 13:00
Plats Sunderby sjukhus, lokal aulan.
Stressföreläsning
 

Storföreläsning, stress i arbetslivet. Riktar sig till anställda inom Region Norrbotten.