Familjeorienterat arbetssätt inom missbruk/beroendevård Inspiration och Introduktionsdag

Arrangör Ostgota Care NBV Länsstyrelsen Östergötland
Tid 2019-05-07 08:3016:00
Plats Teaterns Hus Linköping, Linköping
Föreläsning
750 kr + Moms

Introduktionsdag - 2019-05-07

 

- En förmiddag i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland, NBV, ÖLN

 

 

 

Innehåll:

 

Barn som anhöriga – omfattning, risk- och skyddsfaktorer

 

Vad innebär familjeorienterat arbetssätt?

 

Konkreta exempel på hur det kan se ut

 

Hur implementerar man familjeperspektiv praktisk verksamhet?

 

 

 

Moderator och arrangör Agneta Björck

 

Frid Hansen Boorgenstadkliniken Norge föreläser om sitt arbete med barn och föräldrar utifrån familjeorienterat arbetssätt

- Föreläsning av Peter Hagberg, Socionom och Nationell Utbildare i Familjeorienterat arbetssätt

 

Föreläsningen handlar om samverkan och implementering för ökat familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården.

 

- Föreläsning om Childrens Program av Lars Lewerth och Helen Olsson

 

Childrens program är ett fyra dagars stödprogram som riktar sig till familjer, både barn och vuxna, som har drabbats av missbruk och beroende. Genom programmet får familjen kunskap om beroende ur ett relations- och familjeperspektiv, samt strategier för att hantera livet och sätta ord på känslor.www.childrensprogram.se<http://www.childrensprogram.se/>