Anmälning till länsutbildning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Arrangör Region Västerbotten
Umeå 13 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 26
 
Umeå 13 mars kl 13:30-15:30 Hörsal B, Tandläkarhögskolan, By 1D
Platser kvar: 65
 
Umeå 14 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 63
 
Umeå 14 mars kl 13:30-15:30 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 65
 
Umeå 15 mars kl 10-12 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 92
 
Umeå 15 mars kl 13:30-15:30 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 63
 
Umeå 20 mars kl 10-12 Betula
Platser kvar: 132
 
Umeå 20 mars kl 13:30-15:30 Betula
Platser kvar: 129
 
Umeå 21 mars kl 10-12 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 61
 
Umeå 21 mars kl 13:30-15:30 Sal A Psykiatrihuset
Platser kvar: 30
 
Umeå 22 mars kl 10-12 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 118
 
Umeå 22 mars kl 13:30-15:30 Bergasalen, By 27_Q0
Platser kvar: 109