Skola i tid och rum - värdeskapande lärande i gränslandet mellan elevintresse och kunskapskrav

Arrangör Söraby och Tolg skola samt Linnéuniversitetet
Tid 2018-03-14 13:00
Plats Söraby skola, Rottne
Skola i tid och rum
 

Skola i tid och rum
- värdeskapande lärande i gränslandet mellan elevintresse och kunskapskrav

Välkommen att följa två skolors berättelse om sin utvecklingsresa från brister i undervisning och lärmiljö, till engagemang och nyfikenhet hos lärare och elever. Elever, lärare och skolledning redovisar det gemensamma arbetet med att bli en angelägen skola mitt i byn. Samtidigt sjösätts Linnéuniversitetets nätverk för Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande.

Program
13.00
· Inledning av rektor Tomas Lindh.
· Anna-Carin Bredmar, Linnéuniversitetet om pedagogiska utgångspunkter för entreprenöriellt lärande i utvecklingsprojektet på Söraby och Tolg skola.
· Elever och lärare ger exempel på värdeskapande projekt som genomförts i de olika klasserna.
· Katarina Ellborg, Linnéuniversitetet reflekterar över hur det som gjorts kan tolkas som entreprenöriellt lärande.
14.00
Kaffe och rundvandring i klassrummen med elevguider. Här får ni chansen till fördjupning kring de olika klassernas arbete.
14.45
Avslutningsvis samlas de deltagare som vill till ett kort uppstartsmöte för det nyinstiftade Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande
ca 15.15 slut

I januari 2017 påbörjade Söraby och Tolg skola ett utvecklingsarbete tillsammans med Linnéuniversitetet. Målet vara att vidareutveckla lärmiljön och undervisningen i riktning mot värdeskapande pedagogik i syfte att stimulera och utmana varje elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Samtliga årskurser har under hösten ingått i ett ämnesövergripande temaarbete i nära samverkan med omvärlden. Med utgångspunkt i entreprenöriellt lärande och systematiskt kvalitetsarbete har ett kollegialt lärande mynnat ut i lärprocesser där elevernas intresse och förkunskaper integreras med planeringens syfte, innehåll och kunskapskrav. Nya strukturer för lärprocesser har prövats, där elever, personal, föräldrar och närsamhället involverats.

För mer information, kontakta: Katarina Ellborg, Linnéuniversitetet, katarina.ellborg@lnu.se


// Välkomna
Söraby Skola Tolg Skola Linnéuniversitetet

med stöd av Skolverket och Nämnden för lärarutbildning