Regiondag: Tema elförsörjningen i Stockholms län

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Tid 2018-06-04 15:0018:00
Plats Lokal i Stockholm. Adress meddelas senare. , Stockholm
Regiondag: Tema kommer senare
 

Temat för regiondagen är elförsörjningen i Stockholms län. Utöver det så blir det också en återkoppling gällande den gångna krisberedskapsveckan arrangerad av MSB. Kvällen avslutas med mingel från klockan 18:00.