Regiondag: Tema elförsörjning till vardags och vid kris samt elvägar

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Tid 2018-06-04 15:0020:00
Plats Lilla Nygatan 14, Saco-huset, Gamla stan, Stockholm., Stockholm
Regiondag: Elförsörjningen i Stockholms län
 

Temat för regiondagen är krisberedskap för elförsörjningen. Paneldeltagarna är representanter från Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Länsstyrelsen Stockholm, Vattenfall, och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som kommer att berätta om forskning och försök med elvägar.

Kvällen avslutas med möjlighet att utbyta erfarenheter av den gångna krisberedskapsveckan arrangerad av MSB. MSB kommer att återkomma vid ett senare tillfälle och redogöra för erfarenheterna från veckan. Kvällen avslutas med mingel från klockan 18:00.