BOA utbildning

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2018-03-15 09:00
Plats Regionhuset Sessionssalen, Luleå
BOA utbildning
 

BOA utbildning

Utbildningen riktar sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har artros/artrosliknande symtom. Utbildningen kommer att ge dig fördjupad kunskap om prevalens och diagnosticering, kända riskfaktorer samt konsekvenser av artros på individ och samhällsnivå. Kursen syftar också till att ge en översikt av behandlingsrekommendationer och riktlinjer samt aktuell evidens för icke-kirurgisk behandling av

artros i höft, knä och hand. Du kommer även att få kännedom om syfte och mål

med nationella kvalitetsregister