Leda Scouting i korthet, kvällskurser - Göteborg

Arrangör Scouternas folkhögskola
Plats Purpursnäckan, gothenburg
Leda Scouting i korthet, kvällskurs - Göteborg
 

Leda scouting är  i denna kortversion på sammanlagt 6 utbildningstimmar och huvudsakligen föreläsningar. Alternativet är en helgversion som inkluderar fler övningar och går lite djupare in på ämnena.

Utbildningen ger:


  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting

  • Kunskap om hur du planerar ett möte

  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap