Kopia av Kopia av Studiestartsstöd-studier utan lån Ängelholm

Tid 2018-04-25 13:0014:00
Plats Komvux Ängelholm, Lärkgatan 6, bottenplan sal 11, Ängelholm
Studiestartsstöd-studier utan lån Ängelholm
 

Studera utan att låna pengar!

Studiestartstödet ger dig möjlighet att utbilda dig för att komma vidare ut på arbetsmarknaden.

I Sverige har vi har brist på arbetskraft och för att få jobbet krävs ofta en utbildning.

Med studiestartstödet kan du studera utan att låna pengar. 

 De utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd är:

* studier inom grundskole- och gymnasienivå inom Komvux

* allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på Folkhögskola

 

Vad krävs för att få studiestartsstöd?  

• Du är 25-56 år

•Du är arbetslös och har varit anmäld på Arbetsförmedlingen i minst sex månader

•Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Detta bedöms av din hemkommun

•Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren

•Du ska studera på minst 50 % i minst tre veckor

Välkommen på gruppinformation om Studiestartstödet!