Världens bästa digitala rådgivningsregion

Arrangör Bron Innovation
Tid 2018-02-01 13:00
Plats Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Eventet stängt för nya bokningar

Västernorrland är en av Sveriges starkaste regioner inom kundtjänst, rådgivning och IT. Under hösten 2017 har en förstudie genomförts, där företrädare från olika branscher och verksamheter har identifierat viktiga möjligheter och utmaningar för att ytterligare stärka vår position nationellt.

Fokus har legat på det digitala kundmötet, digitalt medarbetarskap och gränsöverskridande samverkan. Förstudien har resulterat i flera intressanta slutsatser.

Välkommen till en eftermiddag om resultat från förstudien, och en inbjudan till fortsatt gemensamt arbete! Den 1 februari på Elite hotell Knaust i Sundsvall.