Bio4Metals workshop

Arrangör Swerea MEFOS & BioFuel Region
Tid 2018-02-06 09:3016:00
Plats Västerbackens Hotell och Konferens i Holmsund
Bio4Metals workshop
 

Välkommen till Bio4Metals workshop
- Grönt kol ersätter fossilt kol vid metallframställning


Boka den 6 februari 2018


Vill du veta mer om hur biokol kan ersätta fossilt kol vid tillverkning av metaller och vilken effekt det får för CO2-utsläppen? Hur ser stålindustrin på biokol som ett möjligt alternativ för att minska dessa för att bidra till miljömålen? Hur mycket biomassa behövs för att t ex ersätta 5 % av det fossila kolet i en masugn beroende på vilken typ av biokolprodukt som används? Ta chansen att höra mer av de som utvecklat och byggt anläggningarna för att producera biokol.

Anmäl dig redan nu! Sista anmälningsdag är 22 januari. Vi kommer att skicka ut det detaljerade programmet i mitten av januari. Seminariet är kostnadsfritt.