Frukostmöte Styrelseakademin tema "Tillväxthinder"

Arrangör Robertsfors kommun
Tid 2018-02-06 07:30
Plats Gillestugan Centrumhuset
Standardbiljett
 

Vi får besök av Styrelseakademin Norr och dess ordförande
Olof Degerfeldt. På Styrelseakademins hemsida läser vi:

”För att våra
medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap bjuder vi
månatligen på samtliga fyra orter på kostnadsfria frukostmöten där vi,
tillsammans med utvalda partners, förmedlar strategisk kunskap i form av
föreläsningar som ska leda till bättre och lönsammare företag. Våra medlemmar
och besökare upplever att de, utöver ett brett nätverk, får med sig något
konkret som de direkt kan gå hem och applicera i sitt styrelsearbete och
företagande. Före och efter mötena pågår en väldig aktivitet bland våra
deltagare som byter visitkort, lär sig mer om varandras verksamheter och kommer
överens om att träffas. Varje år anordnar vi även våra mycket uppskattade och
välbesökta Stora Styrelsedagen på alla våra orter, med god mat, mingel och
intressanta föreläsare
.