Presentation av kartläggningen Norrbttens civilsamhälle, i samtiden och framtiden

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2018-01-24 13:002018-12-24 15:00
Plats Regionhuset, sessionssalen, Luleå
Standardbiljett
 

Välkommen till en presentation av resultaten från
kartläggningen
Norrbottens civilsamhälle, i samtiden och framtiden, Regionhuset
24/1, kl 13-15.

Målgrupp vid detta tillfälle är tjänstepersoner i offentlig verksamhet. Förutom presentation av resultaten vill vi också initiera ett
samtal, mellan oss offentliga aktörer, om hur vi kan och vill samverka med
civila samhället framåt.

SEÖN, Social Ekonomi Övre Norrland, som genomfört
kartläggningen på uppdrag av Region Norrbotten,medverkar också.