UPPSALA: Föreningsfrukost 7/6

Arrangör Volonärbyrån Uppsala
Tid 2018-06-07 08:00
Plats Adress meddelas vid anmälningsbekräftelse., Uppsala
Föreningsfrukost 7/6
 

Kom och nätverka med andra ideella organisationer i Uppsala!

Under Volontärbyråns föreningsfrukostar får du som aktiv eller anställd i en ideell organisation tillfälle att på ett avslappnat sätt träffa andra organisationer och oss på Volontärbyråns Uppsalakontor. Vi brukar prata om de projekt och eventuella utmaningar som finns inom de organisationer som finns representerade. Idéer till nya projekt utbyts och många går hem med en vidareutvecklad idé eller en start till samarbete. Du behöver inte ha kommit tidigare eller förbereda något för att delta.

Tid Kan du bara komma förbi en halvtimme? Inga problem, kom så länge du kan och vill mellan kl 08:00-10:00 men anmäl att du kommer så vi vet hur många vi ska ordna frukost åt. Vänligen specificera även ev. allergier och kostbehov i anmälningsformuläret. 

För vem? Ideellt engagerad eller anställd inom ideella organisationer, stifteler och trosamfund med verksamhet i Uppsala kommun.