Föreläsning Religionsvetarna 24 januari KUNGÄLV

Arrangör Samordningsförbundet Älv & Kust
Tid 2018-01-24 13:3016:00
Plats Nordiska Folkhögskolan Kungälv, other
Föreläsning Religionsvetarna 24 januari KUNGÄLV
 

Välkommen till en föreläsning av Religionsvetarna den 24 januari kl. 13.30-16.00 I KUNGÄLV.

 

Samordningsförbundet Älv & Kust  inbjuder till konferens den 24 januari kring följande teman:


Hederskulturella normer och värderingar i klansamhället.


Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer.

Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation.  

Vi belyser kulturmöten utifrån vardagens problem, utmaningar och möjligheter. Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka problem kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vad händer när en kulturs informella normer –”självklara” normer och beteendemönster inlärda på en låg medvetandenivå –krockar med en annan kultur? Vi ger exempel och gör några övningar.


Föreläsningarna kommer att gå av stapeln på Nordiska Folkhögskolan Kungälv klockan 13.30-16.00. Föreläsare är Religionsvetarna. Mer info kring Religionsvetarna nedan. Föreläsningen är kostnadsfri.

Religionsvetarna består av fyra föreläsare. Föreläsarna är utbildade vid Göteborgs universitet, har god ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Tillsammans har de erfarenheter från studier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt. För mer info gå in på deras hemsida http://religionsvetarna.se