Föreläsning Religionsvetarna 24 januari Stenungsund

Arrangör Samordningsförbundet Älv & Kust
Tid 2018-01-24 08:30
Plats Fregatten Konferens Stenungsund, other
Standardbiljett
 

Välkommen till en föreläsning av Religionsvetarna den 24 januari kl. 08.30-11.30 I STENUNGSUND.

 

Samordningsförbundet
Älv & Kust  inbjuder
till konferens den 24 januari kring följande teman:Hederskulturella normer och värderingar i klansamhället.
Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället
vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet
skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att
upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och
ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens
principer.

Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation.

Vi belyser kulturmöten utifrån vardagens
problem, utmaningar och möjligheter. Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och
vilka problem kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vad händer när en kulturs
informella normer –”självklara” normer och beteendemönster inlärda på en låg
medvetandenivå –krockar med en annan kultur? Vi ger exempel och gör några
övningar.Föreläsningarna
kommer att gå av stapeln på Fregatten Konferens  i Stenungsund den 24 januari  kl. 08.30 – 11.30. Föreläsare är
Religionsvetarna. Mer info kring Religionsvetarna nedan. Föreläsningen är kostnadsfri.

Religionsvetarna består av fyra föreläsare. Föreläsarna
är utbildade vid Göteborgs universitet, har god ämneskunskap och många års
erfarenhet av att föreläsa. Tillsammans har de erfarenheter från studier i
länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår
alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna,
och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Syftet är att ge större
kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som
vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt. För mer info gå in på
deras hemsida
http://religionsvetarna.se