Öppna lärresurser och upphovsrätt

Arrangör Learning Center
Tid 2018-03-14 14:00
Plats HiG - Bibliotekets sammanträdesrum 23:401, plan 4
Öppna lärresurser och upphovsrätt
 

Innehåll:


Använda URaccess eller YouTube i undervisningen? Lägga ut öppet undervisningmaterial på nätet?

Mats Brenner inleder med att visa hur man söker och kan använda öppna lärresurser (OER) i sin undervisning, samt vilken upphovsrätt som man måste ta hänsyn till. Vi visar även hur man kan märka sitt undervisnings- och forskningsmaterial med upphovslicenssystemet Creative Commons.

Vi visar hur du kan använda nätresurser från bl a : URaccess.net, Flikr, YouTube, Bb Open Content, OpenSNH.se.

Vi har upp upphovsrätten, se gärna innan webbsidan Upphovsrätt och personuppgiftslagen


Diskussion om att använda OER vid distansutbildning och nätbaserat lärande. 


 


Datum: Tisdag 14/3-2018


Tid: 12:00 - 13:30


Var: Lokal 23:401  (Sammanträdesrummet i bibliotektet, plan 4).


Lunchmacka och anmälan!  


Anmälan senast 13/3-2018.


 


Alla våra aktiviteter är kostnadsfria!


Om du har några frågor eller vill avboka kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se