Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arrangör Bodens kommun personalkontoret
Tid 2018-01-19 08:3012:00
Plats KS-salen stadhuset, Boden
Tillfälle 2: 19/1 2018 kl 08:30 - 12:00
 

Välkommen till utbildning
om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)


Den här utbildningen ger en praktisk
introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna
och vad de innebär i praktiken. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som
berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för
organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera
föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det
psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska
arbetsmiljöarbetet. 

Varmt välkomna!