Testhuset för digitala tjänster inom IoT och data

Arrangör DF Umeå
Tid 2018-03-06 12:00
Plats Kafestation, Umeå
Standardbiljett
 

David Lindström, Affärschef Umeå Energi berättar om ett utvecklingsprojekt, Testhuset, för digitala tjänster genom IoT och data. Testhuset är dels en fysiskplats med showroom och utvecklingslabb men främst en verksamhet. Verksamheten ska präglas av medskapande (co-creation) mellan kunder, partners och leverantörer. Testhuset är även med i ett Vinnova projekt med fokus på IoT för fastigheter.