TEMADAG EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICE

Arrangör EURES / ARBETSFÖRMEDLINGEN
Plats Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter City Tunnelgatan 3, Stockholm
10.00-12.00
 
14.00-16.00
 

TEMADAG EUROPEAN
EMPLOYMENT SERVICE

För dig som jobbar med arbetsgivare

Konkurrensen om kompetens ökar och det blir allt
viktigare att
leverera kandidater med rätt kunskaper
till våra arbetsgivare
. Att hitta rätt personer för att kunna utveckla sin
verksamhet är en ökande utmaning för såväl stora och etablerade företag som för
nya snabbväxande bolag inom Europa.

Alltför få företag känner till arbetsförmedlingens
tjänster vad gäller utlandsrekrytering.

Under den här träffen kommer du få svar på frågor som
vilka är EURES, hur vi jobbar med rekrytering och vad EURES kan göra för att
skapa mervärde för dina kunder.