Myter, möjligheter & mervärden

Arrangör Trästad
Tid 2018-02-02 08:30
Plats Grand Hôtel, Stockholm
Anmälan till Myter- möjligheter & mervärden - 500:- exkl. moms
 

Anmälan via fomuläret är nu stängd. Önskar du ändå delta vänligen kontakta Sandra Erkki:
070-529 14 45 alt. sandra@meramedia.se

När: Fredag 2 februari 2018
Registrering från 08:30
Program 09:00 - 15:00

Var: Grand Hôtel, Stockholm
Ingång via huvudentrén, konferenslokalen heter Stockholm.

Hur: Heldagsseminarium
Fullständigt program presenteras under januari.

Kostnad: 500 kr exkl. moms, faktureras (bindande).


D
et moderna träbyggandet har gjort sitt insteg i våra svenska städer och det är här för att stanna. Men trots stora möjligheter och mervärden och med nästan 25 års erfarenhet av flerbostadshus i trä finns många negativa föreställningar om träbyggande. 

På ett heldagsseminarium bjuder föreningen Trästad Sverige in till Grand Hotel den 2 februari. Under temat: Myter, möjligheter och mervärden med modernt träbyggande tar vi tempen på träbyggnadssverige och blickar framåt mot ett fortsatt byggande med mer trä. Ta chansen och lyssna på forskare, arkitekter, politiker, planerare, byggare och leverantörer om hur vi bygger framtiden i samtiden.