Arbetsgrupp Energieffektiva kompletteringsbyggnader

Arrangör SABO
Tid 2018-01-23 13:0015:00
Plats SABO, Drottninggatan 29, Stockholm
Deltar på plats
 
Deltar på distans
 

Syftet med projektet är att till fasta priser skapa prefabricerade klimateffektiva byggnadstyper inom SABOs koncept Kombohus. Byggnadernas funktion är tvättstuga, miljörum, förråd, cykelrum, gemensamhetslokal, garage var för sig eller i kombinationmed föreslagen grundläggning samt ett tilläggspris för varje m2 inklusive optioner för tekniska system (solel, batterilager, laddinfrastruktur etc).
Målsättningen är att:
- Reducera byggkostnaden för kompletteringsbyggnader med 25%
- Öka energieffektiviteten med 25% inom klimatskalet mot traditionella kompletteringsbyggnader
- Uppnå en lägre LCA påverkan än traditionella kompletteringsbyggnader 
Arbetsgruppen skapas för att utforma pilot, förfrågningsunderlag och upphandling av ramavtal för Kombohus kompletteringsbyggnad.