Utvärdering _mentorsutbildning_träff 1/Teknikvägen II

Arrangör Korta vägen vid Stockholms universitet
Tid 2018-03-01 19:00
mentor
 En
kort utvärdering om mentorsworkshop (1/11/17, SU) och den första gemensamma träffen (8/11/17, Dataföreningen). Det
tar ca 5 minuter att fylla i. Utvärdering kommer att hjälpa oss utveckla Teknikvägen II därför är vi
tacksamma för alla era synpunkter. Med ytterligare frågor
kontakta gärna anna.senften@su.se.