Anmälan till seminariet Stanna kvar i skolan

Arrangör Hjärnkoll Stockholm
Tid 2018-03-09 13:0015:00
Plats ABF huset Stockholm, Sandlersalen, Stockholm
Intresseanmälan seminariet Stanna kvar i skolan
 

9 mars kl 13-15.00 ABF-huset Stockholm

OBS! Seminariet är flyttat till Z-salen med 338 platser. Alla på väntelistan kommer in!

Stanna kvar i skolan - En satsning för att få elever på högstadiet och gymnasiet i riskzonen för psykisk ohälsa att stanna kvar i skolan.
Skolans skyddande effekt mot psykisk ohälsa och allvarliga långtgående konsekvenser vid avhopp är oomtvistad. Vi ser också att den psykiska ohälsan bland unga ökar och kryper lägre ner i åldrarna. Genom att öppna upp för samtal om vår psykiska hälsa hoppas vi att fler unga vågar börja prata med varandra och elevhälsan, så att det inte går så långt att de uteblir från skolan under längre perioder. Ett öppnare samtalsklimat om psykisk ohälsa minskar fördomar och upplevelsen av utanförskap. Vi kommer också att uppmana unga som mår dåligt att söka hjälp, och hänvisa dem till rätt instans. Det yttersta syftet med satsningen är att få elever i riskzonen för psykisk ohälsa att stanna kvar i skolan.
I satsningen Stanna kvar i skolan har vi särskilt tagit fasta på två saker som våra unga ambassadörer har berättat för oss: 1) De visste inte vart de skulle söka sig för att få hjälp. 2) De kände inte att någon såg eller förstod dem i skolan och de kunde inte prata om hur de mådde med sina kamrater. Hjärnkolls unga vuxna ambassadörer kommer därför att göra 50 besök i Stockholms skolor under 2018 för att där berätta om hur de hanterat skolan med sin psykiska ohälsa och öppna upp för att börja samtala om hur vi mår på insidan. De kommer att utbildas särskilt för detta uppdrag. Vid varje besök lämnar vi efter oss information om hur man söker stöd och hjälp.
Ett besök av oss kostar er inget under projekttiden!

Seminariet kommer att ske den 9 mars kl 13-15 på ABF-huset i Stockholm, Sandlersalen. På detta seminarium får ni även veta vad som händer under ett besök i er skola och hur ni bokar ett besök. Seminariet är kostnadsfritt!
Stanna kvar i skolan finansieras av Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms Stad.
Bakom Hjärnkoll Stockholm står NSPH  - Nationell samverkan för psykisk hälsa  - bestående av 12 föreningar som arbetar för psykisk hälsa. 

Kontakt Lou Rehnlund, regional samordnare för Hjärnkoll Stockholm
E-post: lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se
Mobil: 072 003 60 24