Workshop: Solcellsmarknaden tar fart

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2018-01-31 09:0015:00
Plats Dockside, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona
Standardbiljett
 

Hur får vi fler att installera solceller vid nybyggnation av småhus?

Solcellsmarknaden går nu från att ha vänt sig till engagerade personer inom miljö- och energiområdet till att bli intressant för en bredare massa.

Vi konstaterar i undersökning bland hussäljare/agenter att marknaden börjar ta rejäl fart, här finns en stor ny marknad för småhustillverkarna att ta andelar på. Men vi ser att det finns ett behov av att hjälpa husagenterna att presentera solcellslösningar till kunderna på enkelt och tydligt sätt.


För att kunna ta marknadsandelar är det nu viktigt med en branschsamverkan kring hur man räknar på och presenterar solcellslösningar. Idag florerar många olika beräkningsmodeller vad gäller avskrivning, ränta, elpris mm. Syftet med samverkan är att göra det lätt att välja så att kunden känner sig trygg i att göra investeringen.


Under dagen går vi bland annat igenom vilka hinder det finns för att göra affärer, erfarenheter från uppstarten av värmepumpsmarknaden och avslutar med en workshop där vi pratar om möjligheter till branschsamverkan. Se fullständigt program på nästa sida.


Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.
Anmälan senast den 15 januari 2018

Vid frågor, kontakta johan.milton@energikontorsydost.se , tel 070-810 58 00.

Workshopen arrangeras av Energikontor Sydost inom projektet Sol i syd som har till syfte att främja utbyggnaden av solcellsanläggningar i Skåne och Blekinge.  www.solisyd.se