Öka service, attraktion och försäljning i Innerstaden genom gemensam Mystery Shopping!

Arrangör Innerstaden Göteborg
Tid 2017-11-14 07:4509:45
Plats Göteborgs City Konferens Östra Larmgatan 16, gothenburg
Antal deltagare
 

Mystery Shopping via Innerstaden Göteborg ger både enskilda butiker och gator ett verktyg att nå affärsmålen och öka konkurrenskraften. Det ger dessutom en unik möjlighet att, tillsammans och i styrkan av en gemenskap, se och analysera mätbara värden och trender samt möjlighet att identifiera och använda ”best practice” inom hela Innerstaden Göteborg.

Genom att se på verksamheterna som utomstående expertis och kunna analysera kundernas upplevelse av butikerna och gatorna samt utifrån ett kundperspektiv ställa en pricksäker diagnos inkl. förslag på förbättringsåtgärder når vi målen att utvärdera, säkerställa och förbättra kvalitet, service och försäljning. 

Välkommen att vara med på resan mot en framtid där vi sätter den fysiska butiken och Innerstaden Göteborg i fokus!