Kommunikation är nyckeln till bra krishantering

Arrangör Jansäter Kriskommunikation
Tid 2017-11-24 08:3012:30
Plats Roslinsväg 14 i Malmö, malmo
Kommunikation är nyckeln
4744 kr

I workshop tränar du tillsammans med andra hur du kan bemöta olika medier, analysera mottagare, skapa riktlinjer och formulera budskap. Vi utgår från olika scenarier som du tillsammans med andra ska lösa. Resultaten från grupperna hårdgranskas ur ett kommunikations- och nyhetsperspektiv.

Vi riktar oss mot säkerhetschefer, kommunikationsansvariga, miljöansvariga, advokater m fl som deltar i hantering och kommunikation i händelse av kris.

Du kan alltid bli bättre!

Dessa frågeställningar kommer vi att gå igenom
1. Hur fungerar olika medier i kris?
2. Vilka medier ska jag använda?
3. Hur ska jag göra?
4. Hur undviker jag ryktesspridning?
5. Vad ska jag tänka på?
6. Hur gör jag mig hörd i medierna?
7. Kan jag förbereda mig bättre?